Rozwój regionu

Rozwój regionu to najważniejszy cel samorządu województwa. Podstawowym dokumentem wytyczającym  strategiczne kierunki działań jest Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Zakłada ona realizację celu głównego oraz czterech celów strategicznych.    
A miarą stopnia ich realizacji są wyznaczone wskaźniki kluczowe.

Kolejnym ważnym dokumentem dla rozwoju regionu jest Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego (przystąpiono do jego aktualizacji). 

W 2013 r. rozpoczął się proces programowania funduszy UE w perspektywie 2014-2020, którego zwieńczeniem jest powstanie Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Strona 1 z 9  > >>