Charakterystyka obszaru

Przyrodniczy charakter regionu i jego niska gęstość zaludnienia stwarzają wielostronne możliwości rozwoju turystyki wypoczynkowej, kwalifikowanej oraz poznawczej, w tym również tworzenia oferty specjalistycznej np. dla ekoturystyki, turystyki wodnej, konnej, czy też enoturystyki.

W 2013 r., w relacji do roku poprzedniego, w turystycznych obiektach noclegowych odnotowano (przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby obiektów) spadek liczby turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Najliczniejszą grupą wśród obiektów hotelowych, podobnie jak w latach poprzednich, były hotele – 64 obiektów, które stanowiły 49,2% skategoryzowanej bazy hotelowej (o 3,0% mniej niż w roku poprzednim).

W 2013 r. w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 612,2 tys. turystów (o 5,2% mniej, niż przed rokiem). Wśród ogółu korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych 72,3% (442,7 tys.) stanowili turyści krajowi, a 27,7% (169,5 tys.) – turyści zagraniczni.

Zapewnienie warunków do rozwoju sportu sprzyja rozwojowi aktywności fizycznej i intelektualnej społeczeństwa. Dlatego sport stał się obszarem niezbędnych inwestycji, które w perspektywie lat dadzą zauważalne i trwałe efekty społeczne i gospodarcze.

Liczba klubów sportowych w województwie lubuskim systematycznie rośnie. Wg najnowszych danych (2012 r.) w Lubuskiem działało 479 klubów (łącznie z uczniowskimi i wyznaniowymi klubami sportowymi), skupiających w swoich szeregach 23,4 tys. członków. W 2012 r. w klubach sportowych województwa lubuskiego ćwiczyło 25,1 tys. osób.

Wzrost liczby ćwiczących w 2012 r. przyczynił się do zwiększenia w stosunku do 2010 r. liczebności sportowej kadry szkoleniowej, tj. trenerów i instruktorów sportowych, odpowiednio o 23,9% i o 0,8%.
W badanym okresie o 53 sekcje (o 8,2% więcej w porównaniu z 2010 r.), do poziomu 702 wzrosła liczba sekcji sportowych województwa.

Poddając analizie konfigurację dziedzin i rodzajów sportów uprawianych w sekcjach klubów sportowych (bez UKS i klubów wyznaniowych), w 2012 r. najwięcej osób trenowało piłkę nożną – 8875, pływanie – 763, karate – 744 i lekkoatletykę – 689.