Turystyka i sport

Turystyka staje się ważnym elementem polityki i ukierunkowanych działań, nie tylko ze względu na czynnik ekonomiczny, ale także na możliwość stworzenia atrakcyjnej, dobrze kojarzonej marki regionu. Walory przyrodniczo-kulturowe: wielość jezior i lasów, rzeki Odra – MDW E-30, Noteć i Warta – MDW E-70, bogactwo tradycji winiarskiej, dziedzictwo kulturowe (Łuk Mużakowa, Międzyrzecki Rejon Umocniony, opactwo cysterskie w Gościkowie-Paradyżu), dzięki którym trudno nie docenić potencjału turystycznego województwa lubuskiego, czynią je jednym z ciekawszych turystycznie regionów Polski.
W województwie lubuskim działalność prowadzi Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR”, skupiająca (stan na kwiecień 2017 r.) 45 członków.