Raporty i analizy

Rozwój regionu - raporty - regionalne

Raport końcowy-Bluehill.pdf Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin województwa lubuskiego wraz z badaniem ich potrzeb rozwojowych Pobierz »
um lubuskie diagnoza efektywnosci uslug.pdf Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne Pobierz »
Raport_IV.pdf IV Ranking Gmin Województwa Lubuskiego Pobierz »
Koncepcja_monitorowania_polityk_publicznych_w_WL_KUDŁACZ.pdf Koncepcja systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim Pobierz »
Przeglad.pdf Lubuski Przegląd Regionalny 2013 Pobierz »
AAprzeglad 2015 calosc-v-final_-2.pdf Lubuski przegląd regionalny 2015 Pobierz »
APrzegląd Regionalny 2016_dla KOT-2.pdf Lubuski Przegląd Regionalny 2016 Pobierz »
Lubuski Przeglad Regionalny_2017.pdf Lubuski Przegląd Regionalny 2017 Pobierz »
Przegląd regionalny 2019_Lubuskie.pdf Lubuski Przegląd Regionalny 2019 Pobierz »
Lubuskie_2012_przeglad_LROT.pdf LUBUSKIE 2012 - przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej Pobierz »
Ocena SRWL 2012-2017.pdf Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2017 Pobierz »
Ocena SRWL.pdf Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Pobierz »
Programowanie_strategiczne_w_jst_WL.pdf Programowanie strategiczne w powiatach i gminach województwa lubuskiego Pobierz »
Raport o stanie województwa za rok 2018_LUBUSKIE.pdf Raport o stanie województwa za rok 2018 Pobierz »
ASSETS_spis_rap_syt_spol_gosp_woj_lub2011p.pdf Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2011 r. Pobierz »
ASSETS_Raport_lubuskie_2012nowe.pdf Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2012 r. Pobierz »
raport_2013a.pdf Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2013 r. Pobierz »
Raport_V.pdf V Ranking Gmin Województwa Lubuskiego Pobierz »
VI Ranking Gmin raport końcowy 2013.pdf VI Ranking gmin województwa lubuskiego Pobierz »

Rozwój regionu - raporty - krajowe

Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2018-ok.pdf Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2018 Pobierz »
Dyplomacja-samorzadowa.pdf Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju Pobierz »
Przegląd regionalny17092013_po uwagach regionów-JM-s.pdf Przegląd Regionalny Polski 2012 Pobierz »
OPM_IRM_Zarządzanie-i-współpraca-w-miejskich-obszarach-funkcjonalnych_Raport-o-stanie-polskich-miast_2017.pdf Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych. Raport o stanie polskich mist Pobierz »