Dokumenty

Rozwój regionu - dokumenty - regionalne

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.pdf Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Pobierz »
TOM_III_MOF_OW_ZG_22_03_18.compressed.pdf Plan Zagospodarowania Przestrzennego MOF OW Zielona Góra Pobierz »
TOM_II_MOF_OW_GW_22_03_18.pdf Plan Zagospodarowania Przestrzennego MOF OW Gorzów Wlkp. Pobierz »
um lubuskie inteligentne specjalizacje.pdf Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego Pobierz »
PZPWL_streszczenie_22_03_2018.pdf Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (streszczenie) Pobierz »
44035_Raport_o_stanie_wojewodztwa_projekt_26_04.pdf Raport o stanie województwa za rok 2018 Pobierz »
44036_Zal_nr_1_do_raportu_uchwaly_sejmiku.pdf Raport o stanie województwa za rok 2018 - załącznik nr 1 Pobierz »

Rozwój regionu - dokumenty - krajowe

Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju Pobierz »
Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf Strategia Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (średnioookresowa strategia rozwoju kraju) Pobierz »
SIEG_PL_wersja książkowa.pdf Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Pobierz »
Strategia Rozwoju Kapitalu Ludzkiego 2020.pdf Strategia rowoju kapitału ludzkiego 2020 Pobierz »
SBEIS.pdf Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko Pobierz »
strategia.pdf Strategia sprawne państwo 2020 Pobierz »
20130520SRKS_na_stronie_internetowej.pdf Srategia rozwoju kapitału społecznego 2020 Pobierz »
KSRR_13_07_2010.pdf Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie Pobierz »
SZRWRiR przyjęta Uchwałą Nr 163 RM z dn 25 kwietnia 2012r.pdf Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 Pobierz »
SRSBN_RP_przyjeta090413.pdf Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 Pobierz »
SRPZ_synteza_final_www.pdf Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020. SYNTEZA Pobierz »
Strategia_Rozwoju_Polski_Zachodniej_2020_30_04_2014.pdf Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 Pobierz »
Strategia_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju.pdf Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Pobierz »