Charakterystyka obszaru

Województwo lubuskie, na tle pozostałych województw Polski, wyróżnia kilka cech. Należą do nich z pewnością charakterystyczne położenie w obszarze środkowej Odry, przy granicy z Niemcami, w obszarze międzymetropolitalnym, pomiędzy Berlinem, Wrocławiem i Poznaniem. Na obszarze województwa krzyżują się dwa ważne drogowe szlaki komunikacyjne A2 (Wschód - Zachód) i S3 (Północ - Południe). Przez województwo przebiegają ważne linie kolejowe: Odrzanka (C-E 59) oraz E 20 (Berlin-Warszawa).

Również uwarunkowania przyrodnicze stanowią cechy szczególne: blisko połowa powierzchni województwa pokryta lasami, ponad 500 jezior. Dodać należy, że region należy do najmniejszych regionów pod względem ludnościowym i obszarowym.

Lubuskie jest jednym z dwóch polskich województw, w którym wyodrębnione są dwa równorzędne i porównywalne pod względem potencjału społeczno-gospodarczego ośrodki wojewódzkie - Gorzów Wielkopolski (siedziba Wojewody Lubuskiego) i Zielona Góra (siedziba władz samorządowych).

Miasta te (liczące ponad 100 tys. mieszkańców każde) koncentrując kluczowe potencjały rozwojowe regionu uznane zostały za „lokomotywy rozwoju”. Taki, bipolarny układ osadniczy ma niewątpliwą zaletę – dostępność mieszkańców regionu do miast wojewódzkich należy do najlepszych w Polsce. Układ taki może jednak stwarzać pewne zagrożenia w aspekcie silnej konkurencji sąsiednich regionów, w tym Brandenburgii - brak wyraźnej, silnej metropolii osłabia naszą pozycję.

Charakterystycznymi cechami gospodarki województwa jest wysoka liczba przedsiębiorstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, w tym duża liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz wysokie zatrudnienie w przemyśle i budownictwie, przy korzystnym, dosyć niskim odsetku osób pracujących w rolnictwie. Siłą województwa stają się niektóre z branż przemysłowych (m.in. motoryzacyjna, chemiczna, materiałów budowlanych, informatyczna, drzewna). Szczególnie szybki rozwój tych branż zauważalny jest na przestrzeni kilku ostatnich lat. Nowi inwestorzy, w tym zagraniczni, są ważnym elementem wzmacniającym rozwój gospodarki regionu. Szczególną rolę w procesie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego odgrywa Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.