Rolnictwo

Obszary wiejskie, użytkowane rolniczo, pełnią wiele funkcji o priorytetowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju w sferze produkcji rolniczej, konsumpcji, jak i w dostarczaniu dóbr publicznych. Ponadto działalność rolnicza, a także rybactwo i leśnictwo, jest głównym rodzajem działalności, która realizuje cele związane z ochroną zasobów naturalnych, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

Rolnictwo województwa lubuskiego tak jak rolnictwo w Polsce przeszło w ostatniej dekadzie  transformację w wyniku wprowadzenia narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej - uwidacznia się postępujący proces modernizacji tej dziedziny gospodarki związany głównie z wyposażeniem gospodarstw w urządzenia i maszyny do produkcji rolnej.

Z ramienia samorządu województwa rolników wspiera Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Ponadto na terenie województwa działają instytucje wspierające lubuskie rolnictwo, są to m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Rynku Rolnego, Lubuska Izba Rolnicza.