Baza instytucji

Instytucje Otoczenia Biznesu


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze


Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Zielonej Górze


Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego


Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (Zielona Góra)

Centrum Obsługi Inwestora (Zielona Góra)


Fundacja „Przedsiębiorczość” w Żarach


Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze


Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.


Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze (Gorzów Wlkp.)


Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych (Zielona Góra)


Lubuski Fundusz Pożyczkowy (Zielona Góra)


Lubuska Izba Budownictwa (Zielona Góra)


Lubuska Izba Rolnicza (Zielona Góra)


Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (Zielona Góra)


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Oddział w Gorzowie Wlkp., Oddział w Zielonej Górze


Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie


Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.


Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego


Zielonogórska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Parki naukowe, przemysłowe i technologiczne


Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. (Zielona Góra)

Gorzowski Ośrodek Technologiczny - Park Naukowo Przemysłowy Sp. z o.o


Park Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR

Strefy Ekonomiczne


Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSSE)


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (WSSE) podstrefa w Szprotawie

Inne


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych


Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej