Charakterystyka obszaru

Województwo lubuskie wypracowało w 2015 r. 2,2 % produktu krajowego brutto Polski (dane szacunkowe GUS). W przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowiło to 39 042 zł, przy średniej dla Polski 46 764 zł. Wynik ten plasuje województwo na 9 miejscu w kraju. Dynamika wzrostu PKB w województwie w latach 2011-2015 wyniosła 115,3 %, przy średniej dla Polski równej 114,8 %.

W strukturze przemysłu województwa lubuskiego można zauważyć kilka wybijających się działów: produkcja części i akcesoriów  motoryzacyjnych, produkcja wyrobów z drewna produkcja artykułów spożywczych, produkcja papieru i wyrobów z papieru. Na uwagę zasługuje lubuski sektor IT, który podbił globalne rynki swoimi rozwiązaniami dla branży kosmicznej, dla operatorów telewizji cyfrowej oraz sektor fintech w zakresie internetowego rynku wymiany walut.

Województwo lubuskie ze względu na udział w produkcji krajowej od lat potentatem w zakresie: produkcji mięsa indyczego, wyrobów z tworzyw sztucznych oraz mebli.
      
W rozwoju przedsiębiorczości i innowacji coraz większą rolę w Lubuskiem odgrywają tworzące się klastry. Lubuskie klastry koncentrują swoją działalność min. w zakresie: branży metalowej (Lubuski Klaster Metalowy), ICT ( Klaster Archiwizacji Cyfrowej, Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT) oraz turystycznej (Lubuski Klaster Przedsiębiorczości i Turystyki). W klastrach skupione są 82 podmioty zatrudniające ponad 4,3 tys. pracowników.
Do grupy największych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie innowacji należy budowa parków naukowych, przemysłowych i technologicznych oraz centrów wdrożeniowych na terenie województwa lubskiego. Jednym z nich jest Lubuski Park Przemysłowo–Technologiczny (LPPT) w Nowym Kisielinie, który tworzą: Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Park Przemysłowy mający status specjalnej strefy ekonomicznej. Działalność LPPT umożliwia transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji z obszaru nauki do gospodarki.

Kolejnym przykładem jest Park Technologii i Logistyki Przemysłu  INTERIOR w Nowej Soli - na powierzchni 1,2 ha znajduje się pełna infrastruktura biurowo - konferencyjna, produkcyjna, magazynowa i badawcza.
Jesienią 2013 r. otwarty został Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. W Ośrodku z potencjału tej uczelni korzystają przedstawiciele przemysłu rolnego oraz przetwórstwa spożywczego.
W Stanowicach w gminie Bogdaniec realizowany jest projekt Budowa Centrum Badawczo-Wdrożeniowego "Eko-Innowacje" przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.