Raporty i analizy

Polityka społeczna - raporty - regionalne

poziom frekwencji w wyborach samorządowych 2006 i 2010.pdf Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego Pobierz »
um lubuskie diagnoza jakosci i poziomu zycia.pdf Diagnoza jakakości i poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego Pobierz »
Diagnoza 2012-12-12.pdf Diagnoza pieczy zastępczej w powiatach województwa lubuskiego za okres od 01.01.2012r. do 30.09.2012 r. Pobierz »
Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców wojeództwa lubuskiego.pdf Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego Pobierz »
Zalacznik_do_Strategii_Polityki_Spolecznej_Wojewodztwa_Lubuskiego.pdf Diagnoza społeczna województwa lubuskiego Pobierz »
Diagnoza sytuacji osób starszych w gminach na terenie województwa lubuskiego.pdf Diagnoza sytuacji osób starszych w gminach na terenie województwa lubuskiego Pobierz »
Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2013r.-1.pdf MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach Pobierz »
Ocena zasobów pomocy społecznej - 2013 r.pdf Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 oraz rekomendacje na 2013 rok dla województwa lubuskiego Pobierz »
Raport z badań Rola pracownika socjalnego we współczesnym  swiecie  .pdf Rola pracownika socjalnego we współczesnym świecie – perspektywy i zagrożenia Pobierz »
Specyfika zawodu 2012-12-.pdf Specyfika zawodu oraz warunków pracy pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego Pobierz »

Polityka społeczna - raporty - krajowe

Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2013.pdf Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków Pobierz »
Raport_glowny_Diagnoza_Spoleczna_2015.pdf Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków Pobierz »
Raport+LHDI.pdf Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny Pobierz »