Dokumenty

Polityka społeczna - dokumenty - regionalne

kierunki polityki prorodzinnej.pdf Kierunki prorodzinnej polityki społecznej Województwa Lubuskiego Pobierz »
Program wspierania działań pomocy społecznej.docx Program wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego Pobierz »
Strategia_Polityki_Spolecznej_Wojewodztwa_Lubuskiego.pdf Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 Pobierz »
21272_Wieloletni_regionalny_plan_dzialan.pdf Wieloletni regionalny plan działań rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim na lata 2013 – 2020 Pobierz »
WojewodzkiProgramIntegracjiSpolecznejOsobNiepelnosprawnych.doc Wojewódzki program integracji społecznej osób niepełnosprawnych Pobierz »
Wojewódzki Program Pomocy Społecznej.pdf Wojewódzki program pomocy społecznej Pobierz »
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.pdf Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016 Pobierz »
Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie.pdf Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pobierz »
Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2013-2016.pdf Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2013-2016 Pobierz »
Młodzież v.5 28.07.2016.pdf Założenia polityki młodzieżowej województwa lubuskiego Pobierz »