Charakterystyka obszaru

W ostatnich latach większość województw zmaga się z niekorzystnymi zmianami zasięgu ustawowej granicy ubóstwa. Województwo lubuskie na tle kraju wypada pod tym względem dość korzystnie – w ostatnim czasie należało do grupy 6 województw, w których wskaźnik ten był niższy od średniej krajowej.
 
Należy zaznaczyć, iż analizując skalę zjawiska ubóstwa ekonomicznego, uwzględniającą różne granice ubóstwa, województwo lubuskie znajduje się w gronie województw o najniższym odsetku osób zagrożonych ubóstwem.
 
Jednak sytuacja ulega zmianie, gdy pod uwagę weźmiemy taki wskaźnik jak np. liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - nie kształtuje się on już tak optymistycznie.
 
Lubuskie pod względem liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 10 tys. ludności plasowało się w 2015 r. dopiero na 12 miejscu w kraju, co nie jest wynikiem zadowalającym.