Aktualności archiwalne

Aktualności

Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014

Ubóstwo, to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Chociaż nikt nie kwestionuje faktu, że ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, to dla polityki społecznej podstawowe znaczenie ciągle mają informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego. Podstawę publikowanych przez GUS w sposób regularny danych dotyczących zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce stanowią wyniki badań budżetów gospodarstw domowych.

Konsultacje społeczne dotyczące przeglądu europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–2020

Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, prowadzi konsultacje społeczne w celu zebrania opinii odnośnie problemów napotykanych przez wszystkie osoby niepełnosprawne w UE i dotychczasowych skutków europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020.

Strona 1 z 6  > >>