Raporty i analizy

Ochrona środowiska - raporty - regionalne

Raport_2013b.pdf Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012 Pobierz »
2014.12.23-pem-II-cykle-wersja-4.pdf Pomiary pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2011-2013 Pobierz »
Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w latach 2013-2015. Wyniki badań monitoringowych w województwie lubuskim w 2014 roku..pdf Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w latach 2013-2015. Wyniki badań monitoringowych w województwie lubuskim w 2014 roku. Pobierz »
Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2014.pdf Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2014 Pobierz »
Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w latach 2016-2018. Wyniki badań monitoringowych w województwie lubuskim w 2015 roku..pdf Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża w latach 2016-2018. Wyniki badań monitoringowych w województwie lubuskim w 2015 roku Pobierz »

Ochrona środowiska - raporty - krajowe

GIOS_raport_2014(22MB).pdf Stan środowiska w Polsce. Raport 2014 Pobierz »
OECD EPR Polska Najwazniejske Punkty.pdf Przegląd ekologiczny. Polska 2015 Pobierz »
Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie. Podręcznik dla samorządowców..pdf Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie. Podręcznik dla samorządowców. Pobierz »
Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2013 r..pdf Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2013 r. Pobierz »
Raport z analizy badań świadomości, postaw i zachowań ekologicznych Polaków przeprowadzonych w Polsce w latach 2009-2015.pdf Raport z analizy badań świadomości, postaw i zachowań ekologicznych Polaków przeprowadzonych w Polsce w latach 2009-2015 Pobierz »
Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.pdf Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Pobierz »
Sygnaly 2015 - Życie w zmieniającym sie klimacie.pdf Sygnaly 2015 - Życie w zmieniającym sie klimacie Pobierz »
Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin.pdf Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin Pobierz »