Dokumenty

Ochrona środowiska - dokumenty - regionalne

załącznik do uchwły z dnia 10 września 2012r.  Plan gospodarki odpadami Lubuskie 2012 - 2017 z persp. 2020r..pdf Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą do 2020 roku Pobierz »
14287_Program_Ochrony_Powietrza_dla_strefy_miasto_Gorzow_Wielkopolski.pdf Program ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp Pobierz »
POSH.pdf Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg województwa lubuskiego (nr 292 w m. Nowa Sól, nr 287 w m. Lubsko, nr 296 w m. Żagań, nr 278 w m. Sulechów) Pobierz »
374_POH_Lubuskie_droga_nr_2_3_7_12_2010.pdf Program ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga nr 2, odcinek 2_62_3 – powiat świebodziński oraz nr 3, odcinek 3_305_0 – powiat nowosolski) Pobierz »
Program-ochrony-powietrza-dla-strefy-lubuskiej.pdf Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej.pdf Pobierz »
14289_Program_Ochrony_Powietrza_dla_Zielonej_Gory_-_miasta_na_prawach_powiatu.pdf Program ochrony powietrza dla Zielonej Góry – miasto na prawach powiatu Pobierz »
POS.pdf Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku Pobierz »

Ochrona środowiska - dokumenty - krajowe

wspolna_strategia_2013_-2016_tekst_jednolity-1.pdf Wspólna strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku Pobierz »
Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020.pdf Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 Pobierz »