Ochrona i promocja zdrowia

Jednym z głównych czynników wspierających rozwój społeczno-gospodarczy jest dobry stan zdrowia ludności. Poprawa poziomu zdrowia wpływa pozytywnie na wzrost gospodarczy i ogólny dobrobyt. Ramy programowe polityki ochrony zdrowia w województwie lubuskim zostały określone w Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020.
 
Ważnym elementem ochrony zdrowia obok profilaktyki jest dostępność do opieki medycznej uwarunkowanej w dużej mierze ilością pracowników medycznych.  Pod tym względem województwo lubuskie nie wypada korzystnie, wobec czego w trosce o mieszkańców regionu podjęte zostały działania, których zwieńczeniem jest utworzenie wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Priorytetami samorządu, obok kształcenia kadry lekarskiej są także:
  • Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych.
  • Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowi.
  • Zwiększenie bezpieczeń stwa zdrowotnego społeczeństwa.
  • Promocja zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców województwa lubuskiego.
  • Zmniejszenie nierówności w zdrowiu.
 

Strona 1 z 2  > >>