Raporty i analizy

Rynek pracy - raporty - regionalne

Raport_wojewodztwo_lubuskie-min.pdf Barometr zawodów 2018 Pobierz »
raport_wojewodztwo_lubuskie.pdf Barometr zawodów 2019 Pobierz »
Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2016 roku.pdf Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2016 roku Pobierz »
Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2017 roku.pdf Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2017 roku Pobierz »
Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2018 roku.pdf Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2018 roku Pobierz »
Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2015 roku.pdf Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2015 roku Pobierz »
Diagnoza_kompetencji_spolecznych.pdf Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych Pobierz »
3420_Ksztalcenie zawodowe a bezrobocie rejestrowane (20130910).pdf Kształcenie zawodowe a bezrobocie rejestrowane i oferty pracy zgłaszane do powiatowych urzędów pracy według zawodów Pobierz »
Raport monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim w 2015 roku (pdf).pdf Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim 2015 roku Pobierz »
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim w 2016 r..pdf Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim 2016 roku Pobierz »
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim w 2017 r..pdf Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim 2017 roku Pobierz »
Monitoring ZDiN w województwie lubuskim w 2018 r. - Raport roczny - PDF.pdf Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim 2018 roku Pobierz »
Osoby długotrwale bezrobotne na lubuskim rynku pracy w 2015 roku.pdf Osoby długotrwale bezrobotne na lubuskim rynku pracy w 2015 r. Pobierz »
Osoby długotrwale bezrobotne na lubuskim rynku pracy w 2016 r..pdf Osoby długotrwale bezrobotne na lubuskim rynku pracy w 2016 r. Pobierz »
Osoby długotrwale bezrobotne na lubuskim rynku pracy w 2017 r..pdf Osoby długotrwale bezrobotne na lubuskim rynku pracy w 2017 r. Pobierz »
Osoby długotrwale bezrobotne na lubuskim rynku pracy w 2018 r..pdf Osoby długotrwale bezrobotne na lubuskim rynku pracy w 2018 r. Pobierz »
Podobieństwa i różnice na powiatowych rynkach pracy 2015.pdf Podobieństwa i różnice na powiatowych rynkach pracy województwa lubuskiego (2015) Pobierz »
Podobieństwa i różnice na powiatowych rynkach pracy województwa lubuskiego (pdf).pdf Podobieństwa i różnice na powiatowych rynkach pracy województwa lubuskiego 2016 Pobierz »
3736_Poradnictwo zawodowe, formy szkoleniowe za 2013.docx Poradnictwo zawodowe i formy szkoleniowe w województwie lubuskim w 2013 roku Pobierz »
Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2015 roku.pdf Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2015 roku Pobierz »
Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2016 roku.pdf Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2016 roku Pobierz »
Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w 2017 r..pdf Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2017 roku Pobierz »
Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w 2014 roku.pdf Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Pobierz »
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych -grudzień 2014.pdf Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubuskim. Grudzień 2014 Pobierz »
Rynek pracy w województwie lubuskim w 2014 r..pdf Rynek pracy w województwie lubuskim w 2014 r. (UStat) Pobierz »
Raport_BKL_2014_Województwo_Lubuskie.pdf Rynek pracy w województwie lubuskim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010-2014 Pobierz »
3167_Roczna 2012 r. - internet.doc Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 roku (WUP) Pobierz »
Rynek pracy województwa lubuskiego w 2013 r..pdf Rynek pracy województwa lubuskiego w 2013 roku (WUP) Pobierz »
Rynek pracy województwa lubuskiego w 2014 roku.pdf Rynek pracy województwa lubuskiego w 2014 roku (WUP) Pobierz »
Rynek pracy województwa lubuskiego w 2015 roku.pdf Rynek pracy województwa lubuskiego w 2015 roku (WUP) Pobierz »
Sytuacja młodzieży na rynku pracy województwa lubuskiego w 2015 r..pdf Sytuacja młodzieży na lubuskim rynku pracy w 2015 r. Pobierz »
Kopia Zawody deficytowe i nadwyżkowe-1.pdf Zawody deficytowe i nadwyżkowe I półrocze 2015 r. Pobierz »

Rynek pracy - raporty - krajowe

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.pdf Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych Pobierz »