Aktualności archiwalne

 

Aktualności

Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016

Zarząd Województwa Lubuskiego 22 grudnia 2015 roku przyjął do realizacji Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 (LPD/Z). LPD/Z zawiera możliwie pełne informacje o planowanych działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zasobów ludzkich w naszym regionie. Pełni funkcję koordynacyjną niwelując zjawisko dublowania zadań i przyczyniając się do osiągnięcia pożądanego efektu synergii.

Strona 1 z 4  > >>