Charakterystyka obszaru

W 2013 r. w regionie działały 253 biblioteki wraz z filiami. Ponadto na terenie województwa funkcjonowało 26 placówek informacyjno-bibliotecznych.
W latach 2010-2013 odnotowano zmniejszenie liczby bibliotek publicznych w województwie lubuskim o 5 bibliotek. W 2013 r. w regionie po raz kolejny zaobserwowano spadek liczby czytelników zrejestrowanych w ciągu roku w bibliotekach publicznych (z 180,2 tys. w 2010 r. do 164,4 tys.).


Główną determinantą wpływającą na uczestnictwo mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych jest dostęp do instytucji kultury. W 2013 r. w województwie lubuskim funkcjonowało 72 domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice (wobec 90 w 2009 r. i 79 w 2011 r. i 80 w 2012 r.). W 2013 r. domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice zorganizowały 5,9 tys. imprez, w których wzięło udział ponad 1 milion uczestników. Można zauważyć, że mimo spadku liczby ośrodków kultury, stale rośnie liczba uczestników imprez organizowanych w tych obiektach.

W województwie lubuskim w 2013 r. funkcjonowało 12 kin (wobec 14 w 2011 r.), a ponad połowa z nich znajdowała się w stolicach województwa (w Gorzowie Wlkp. 4 i w Zielonej Górze 3).

W województwie lubuskim obserwuje się duże zainteresowanie widzów ofertą teatrów i instytucji muzycznych. W 2012 r. liczba słuchaczy w 2 lubuskich filharmoniach wyniosła 67,2 tys. osób i była wyższa w porównaniu z 2011 r. o blisko 250 %, przy czym należy zaznaczyć, iż na tak dynamiczny wzrost wpływ miał przede wszystkim pierwszy pełny rok działalności filharmonii w Gorzowie Wlkp. Z kolei w 2013 r liczba ta spadła do 50,9 tys. osób.

Stale rośnie liczba widzów w 2 teatrach dramatycznych, która w 2013 roku wyniosła 108,8 tys. osób i była wyższa zarówno w stosunku do 2010 r., 2011 r., jak i 2012 r.

17  lubuskich muzeów (wraz z oddziałami) w 2013 r. odwiedziło 208,9 tys. osób.