Kultura

Kultura to najogólniej materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory. Ma ona duże znaczenie dla harmonijnego rozwoju regionu oraz w kształtowaniu jego tożsamości i ochrony dziedzictwa kulturowego. Lubuskie dysponuje bogatą ofertą kulturalną – filharmonie, kina, muzea, liczne zabytki, galerie, teatry, biblioteki, domy kultury, jak i szeroki wachlarz cyklicznych imprez przyciągają osoby
w różnym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach. Jednym z największych i najbardziej znanych festiwali w kraju i w Europie jest „Przystanek Woodstock”. Wielką popularnością cieszą się również Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa” oraz Lubuskie Lato Filmowe
w Łagowie.

Strategia rozwoju kultury Województwa Lubuskiego” oraz „Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013 – 2016” to dwa najważniejsze dokumenty województwa w dziedzinie kultury. Pieczę nad zabytkami sprawuje Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Strona 1 z 3  > >>