Aktualności archiwalne

Aktualności

Planowane inwestycje w infrastrukturę energetyczną

„Lista Projektów Strategicznych (LPS) dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, stanowiącej Project pipeline dla sektora energetyki w ramach PO IiŚ 2014-2020, jest dokumentem pomocniczym w procesie tworzenia listy dojrzałych projektów istotnych dla sektora energetyki, w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu, magazynów gazu, rozbudowy terminala LNG, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy UE na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Strona 1 z 7  > >>