Raporty i analizy

Edukacja i szkolnictwo wyższe - raporty - regionalne

Rola lubuskich uczelni w kreowaniu nowych miejsc pracy o wysokim potencjale innowacyjności 2012.pdf Rola lubuskich uczelni w kreowaniu nowych miejsc pracy o wysokim potencjale innowacyjności Pobierz »
RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO.pdf Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Pobierz »
Ekspertyza Szkolnictwo Wyższe-1.pdf Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w Województwie Lubuskim Pobierz »

Edukacja i szkolnictwo wyższe - raporty - krajowe

Raport_Nauka_w_Polsce_2013-03-13.pdf Nauka w Polsce 2013 r., edycja 1 Pobierz »
Raport_o_odbiurokratyzowaniu.pdf Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenina, w tym KRK, z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk Pobierz »
inwestycje.pdf Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytucjach PAN Pobierz »