Aktualności

OGŁOSZENIE O OGRANICZENIU PRACY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE


Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 792 z późn. zm.), Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze realizuje zadania publiczne z ograniczeniem do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

 

1. Od dnia 25 maja 2020 r. wznawiana jest, choć w ograniczonym stopniu, bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Od wskazanego terminu bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się na parterach budynków Urzędu w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach oraz po uprzednim umówieniu wizyty w Urzędzie.

2. W pierwszej kolejności, w celu załatwienia spraw, nadal prosimy o korzystanie z kontaktu telefonicznego oraz kanałów komunikacji elektronicznej.

3. Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

4. Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdują się na stronie www.lubuskie.pl  w dziale Urząd -> Kontakt lub w prawym górnym rogu serwisu.

5. Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu to: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl, natomiast numer na Centralę telefoniczną to: +48 68 45 65 200.

6. W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej punktem głównym przyjmującym korespondencję jest Kancelaria Ogólna, w której należy zachować minimum 1,5 metra zarówno od lady korespondencyjnej oraz od kolejnej osoby znajdującej się w kolejce do załatwienia sprawy lub skorzystanie ze skrzynek podawczych znajdujących się przy wejściu do Urzędu

Generuj PDF Generuj dokument Word