Aktualności

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030


Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, przyjętego uchwałą nr 69/1037/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.
Projekt strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag znajduje się poniżej, dokumenty te zostały również zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl (w zakładce „Rozwój regionu” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej), a także na stronie obserwuj.lubuskie.pl.

Termin składania uwag
Opinie i uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 można składać w terminie od dnia 18 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Forma składania uwag
Uwagi, postulaty, propozycje należy złożyć na dostępnym poniżej formularzu. Formularz konsultacyjny można złożyć w jeden z następujących sposobów:
  1. Drogą elektroniczną na adres: strategia@lubuskie.pl;
  2. Osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (UMWL)(w kopercie z dopiskiem: „Konsultacje SRWL 2030”);
  3. Drogą korespondencyjną (w kopercie z dopiskiem: „Konsultacje SRWL 2030”) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;
  4. Podczas otwartych spotkań konsultacyjnych w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza. Formularze złożone po 31 stycznia 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego.

Do pobrania:

Projekt SRWL 2030 (pdf)
Załączniki do projektu SRWL 2030 (pdf)
Formularz zgłaszania uwag (doc)

Generuj PDF Generuj dokument Word