Aktualności

Wyludnianie polskich miast i powiatów


PortalSamorzadowy.pl na podstawie danych GUS przygotował mapę przyrostu rzeczywistego Polski z podziałem na powiaty i miasta na prawach powiatu.

Z danych GUS widać, że Polska się wyludnia. Aż 2/3 polskich powiatów zanotowało ujemny przyrost rzeczywisty ludności w 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. W przypadku miast na prawach powiatu wcale nie jest lepiej. Na 66 takich miast aż 55 zanotowało spadek liczby mieszkańców. Samorządy, które mogą się pochwalić dodatnim przyrostem rzeczywistym, są tylko niewielkimi zielonymi wysepkami na przygotowanej przez PortalSamorzadowy.pl mapie przyrostu ludności w Polsce.

Dominujący na mapach kolor czerwony oznacza samorządy, które w różnym stopniu straciły na liczbie ludności w 2019 r. Na 314 polskich powiatów (brakuje danych z dwóch jednostek) aż 227 zanotowało ujemny przyrost rzeczywisty ludności.

Mapa przyrostu ludności w powiatach (oprac. PortalSamorządowy.pl na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego).


Spadek liczby ludności o więcej niż 1 tys. osób zanotowano tylko w jednym powiecie. Chodzi o powiat kłodzki w woj. dolnośląskim, gdzie ujemny przyrost rzeczywisty liczby mieszkańców wyniósł 1 tys. 128 osób. Blisko granicy jednego tysiąca były także powiaty rzeszowski w woj. podkarpackim (998 osób mniej) i ostrowiecki w woj. świętokrzyskim (984 osoby mniej).

Ponad 800 osób straciły powiaty nyski w woj. opolskim i skarżyski w woj. świętokrzyskim. Ujemny przyrost rzeczywisty dla tych dwóch powiatów wyniósł odpowiednio 873 i 856 osób. Ogólnie ujemny przyrost rzeczywisty ludności na poziomie 300 osób i więcej zanotowano w 83 powiatach.

Odwrotna sytuacja jest w nielicznych powiatach. Na czele powiatów, którym przybyło mieszkańców, jest powiat poznański w woj. wielkopolskim. W porównaniu z rokiem 2018 ma aż o 8 tys. 678 mieszkańców więcej. Duży bilans na plus zanotowały także powiaty wrocławski (4 tys. 723 osoby więcej) i wołomiński (3 tys. 367 osób więcej).

Dodatni bilans, przekraczający 2 tys. osób, zanotowano w następujących powiatach - piaseczyńskim w woj. mazowieckim (2 tys. 875 osób), kartuskim w woj. pomorskim (2 tys. 778 osób), krakowskim w woj. małopolskim (2 tys. 302 osoby), gdańskim w woj. pomorskim (2 tys. 216 osób) i wejherowskim w woj. pomorskim (2 tys. 105 osób).

Dodatni bilans liczby ludności przekraczający 300 osób zanotowano w 47 z niespełna 100 powiatów.

Nieciekawie wygląda także mapa przyrostu rzeczywistego dla miast. Spośród 66 takich jednostek spadek liczby ludności dotyczy aż 55.

Najwięcej ludzi opuściło Łódź, w której spadek mieszkańców wynosi aż 5 tys. 137 osób. To zdecydowanie najwięcej ze wszystkich polskich miast na prawach powiatu. Ubytek większy niż 2 tys. osób zanotowano w trzech miastach - Poznaniu, Bydgoszczy i Częstochowie. Wyniósł on odpowiednio: 2 tys. 195 osób, 2 tys. 135 osób i 2 tys. 084 osoby.

W kolejnych 8 miastach spadek liczby ludności zawarł się w przedziale pomiędzy 1 tys. a 2 tys. osób. Są to miasta taki,e jak Sosnowiec (1 tys. 977), Katowice (1 tys. 752), Bytom (1 tys. 599), Radom (1 tys. 537), Gliwice (1 tys. 503), Szczecin (1 tys. 418), Kielce (1 tys. 030 osób) i Wałbrzych (1 tys. 027 osób).

Niewielką, wręcz symboliczną, zmianę liczby ludności zanotowano w Opolu i Gdyni. Pierwsze z tych miast straciło 3 mieszkańców, a drugie zyskało tyle samo.

Od kilku lat największą dodatnią zmianę liczby ludności notuje się w Warszawie. Liczba mieszkańców stolicy wzrosła o 13 tys. 357 osób. Na drugim miejscu w zestawieniu jest Rzeszów z dodatnim bilansem na poziomie 4 tys. 221 osób. Zmianę "na plus" większą niż 2 tys. osób zanotowano także w Krakowie (3 tys. 721 osób), Gdańsku (2 tys. 377 osób) i Wrocławiu (2 tys. 062 osoby).

Dodatni przyrost całkowity w pozostałych miastach nie przekroczył 500 osób. Najbliżej była Zielona Góra, której przybyło 478 osób. Więcej niż 200 mieszkańców zyskały Suwałki, Siedlce, Żory (jedyne miasto na prawach powiatu w woj. śląskim z dodatnim bilansem). W Białymstoku mieszkańców jest więcej o 171 osób.


 


Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl

Generuj PDF Generuj dokument Word