Aktualności

Mapy potrzeb zdrowotnych


Analizy opracowywane w ramach projektu Mapy potrzeb zdrowotnych jak dotąd dostępne były poprzez stronę internetową mpz.mz.gov.pl w postaci obszernych dokumentów w formacie pdf. Najnowsze dane (za 2017 r.) są już dostępne na platformie internetowej – Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (basiw.mz.gov.pl).
BASiW została przygotowana w formie aplikacji webowej, a dostęp do niej odbywa się przez przeglądarkę internetową i nie wymaga logowania. Dane zawarte na platformie są tożsame pod względem merytorycznym z publikowanymi dotychczas w dokumentach pdf.

Celem prezentacji analiz na platformie internetowej jest ułatwienie użytkownikom dostępu do danych oraz ich samodzielnego wykorzystania. Już teraz możliwe jest porównywanie poszczególnych elementów systemu, zestawianie wybranych okresów czy rodzajów świadczeń. Istotną kwestią związaną z digitalizacją danych na platformie jest także to, że znacznie skróci się proces przetwarzania danych. Dzięki temu zaktualizowane analizy za kolejny rok będą mogły być publikowane w znacznie krótszym czasie.

Obecnie na platformie dostępne są analizy w zakresie:
•    stanu i zasobów oddziałów szpitalnych za rok 2016 i 2017,
•    lecznictwa szpitalnego w zakresie grup chorób za rok 2014 i 2016,
•    demografii, umieralności, chorobowości, kadr medycznych i sprzętu za rok 2017.

Docelowo na platformie będą dostępne wszystkie dane zawarte w dokumentach mapach potrzeb zdrowotnych opublikowanych do końca 2018 roku oraz późniejsze aktualizacje, wprowadzane bezpośrednio do tej aplikacji internetowej. Aby dostać się do aplikacji BASiW, należy kliknąć klawisz „BASiW Wejście” na stronie basiw.mz.gov.pl.

Aplikacja znajduje się jeszcze w fazie rozwoju. Wszelkie pytania dotyczące korzystania z niej można
kierować na adres: basiw@mz.gov.pl.

Generuj PDF Generuj dokument Word