Aktualności

Milionerzy w Lubuskiem


Portal WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl opublikowały raport na temat podatników osiągających największe przychody w każdym z województw.

Niemal 240 tys. osób uzyskało przychód przekraczający milion złotych – wynika z ostatnich dostępnych danych resortu finansów za 2017 rok. Najwięcej takich osób jest w województwie mazowieckim, najmniej w województwie opolskim.


W całym kraju 238 974 podatników uzyskało przychód większy niż milion złotych. Na osobę, która według rozliczenia rocznego PIT zarobiła w 2017 r. ponad milion złotych, najłatwiej trafić w województwie mazowieckim. To prawie 43,5 tys. osób. W kolejnych województwach jest ich zdecydowanie mniej, a w województwie lubuskim było to prawie 5,8 tys. osób.
Co ciekawe, ranking województw z największą liczbą podatników z przychodem przekraczającym 1 milion złotych jest niemal identyczny jak zestawienie regionów z największą liczbą ludności.
Wyjątkiem jest kujawsko-pomorskie, które w zestawieniu ludnościowym jest dziesiąte, a podatkowym – ósme, a także świętokrzyskie (odpowiednio miejsca 13. i 12.) oraz warmińsko-mazurskie (miejsca 12. w zestawieniu ludnościowym i 13. w podatkowym).
Największe przychody związane były z prowadzoną działalnością gospodarczą (osoby składające PIT-36 i PIT-36L). Było tak zarówno w skali kraju, jak i województw. W całej Polsce przychód powyżej miliona złotych osiągnęło 225,4 tys. przedsiębiorców.
W 2014 roku większą liczbę „dochodowych milionerów” mieliśmy w województwie lubelskim (10. miejsce w kraju) niż w podkarpackim (11. miejsce). W ciągu czterech lat województwa te zamieniły się miejscami. Podobnie było z woj. warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, które zamieniły się na miejscach 12. i 13.
W latach 2014-2017 najwięcej osób z przychodami powyżej 1 miliona złotych przybyło w województwach mazowieckim (7 tys.), małopolskim (niemal 4 tys.), wielkopolskim (3,7 tys.), śląskim (2,9 tys.) oraz dolnośląskim (2,7 tys.).
Najmniej, bo poniżej 1 tysiąca, takich podatników przybyło na Opolszczyźnie (471), w woj. warmińsko-mazurskim (729), na Podlasiu (829), w woj. świętokrzyskim (855) oraz na Lubelszczyźnie (919).
Jeżeli chodzi o przyrost procentowy podatników, zasadniczo waha się on pomiędzy 10 a 20 proc. Wyjątkiem są województwo lubuskie z niemal 22-proc. wzrostem podatników z przychodami powyżej 1 mln zł i małopolskie ze wzrostem o 20,6 proc.
Najsłabszy wynik pod tym względem uzyskały województwa lubelskie, ze wzrostem o 10,2 proc. i opolskie ze wzrostem o 10,5 proc.
Poniżej liczba podatników uzyskujących w latach 2014-2017 przychód przekraczający 1 mln zł (kolejno: ich liczba w 2014 i 2017 roku, wzrost w wartościach bezwzględnych, wzrost w procentach). Źródło: Ministerstwo Finansów:

•    woj. dolnośląskie
13869 * 16535 * 2666 * 19,2

•    woj. kujawsko-pomorskie
10004 * 11171 * 1167 * 11,7

•    woj. lubelskie
8986 * 9905 * 919 * 10,2

•    woj. lubuskie
4753 * 5787 * 1034 * 21,7

•    woj. łódzkie
13649 * 15622 * 1973 * 14,4

•    woj. małopolskie
19342 * 23324 * 3982 * 20,6

•    woj. mazowieckie
36440 * 43500 * 7060 * 19,4

•    woj. opolskie
4482 * 4953 * 471 * 10,5

•    woj. podkarpackie
8553 * 10017 * 1464 * 17,1

•    woj. podlaskie
5725 * 6554 * 829 * 14,5

•    woj. pomorskie
12776 * 14941 * 2165 * 16,9

•    woj. śląskie
23921 * 26873 * 2952 * 12,3

•    woj. świętokrzyskie
5885 * 6740 * 855 * 14,5

•    woj. warmińsko-mazurskie
5905 * 6634 * 729 * 12,3

•    woj. wielkopolskie
23077 * 26819 * 3742 * 16,2

•    woj. zachodniopomorskie
8321 * 9669 * 1348 * 16,2


Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl

Generuj PDF Generuj dokument Word