Aktualności

Zamożność samorządów w 2018 roku


Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” od kilku lat, co roku publikuje raport zamożności samorządów. Raport „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów jednostek samorządu terytorialnego” opracowują Paweł Swianiewicz - profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska - adiunkt w tym samym zakładzie.

W kolejnych raportach stosowana jest taka sama metoda obliczania wskaźnika zamożności jst:
od dochodu samorządu odejmowane są składki przekazywane w związku z subwencją równoważącą (tzw. podatek janosikowy), a otrzymany wynik dzielony jest przez liczbę ludności danej jednostki samorządowej, przy czym w dochodach pomijane są wpływy z dotacji celowych, w tym unijnych.  

Rok 2018, jak piszą autorzy raportu, patrząc wyłącznie przez pryzmat wielkości dochodów był dobry dla samorządów. Realna wielkość dochodów rosła najszybciej w powiatach, a stosunkowo najwolniej
w miastach na prawach powiatu.

W zestawieniu województw Lubuskie znalazło się na miejscu jedenastym ze wskaźnikiem zamożności per capita w wysokości 238,79 zł (w najbogatszym województwie mazowieckim to 420,97 zł).
W zestawieniu miast wojewódzkich Zielona Góra spadła o dwie pozycje - z 10. w 2017 r. na 12. w roku 2018 z zamożnością per capita w wysokości 4716,85 zł (dla porównania w 2015 r. było to miejsce 16). Gorzów Wielkopolski zajął 18. miejsce z dochodami na jednego mieszkańca w wysokości 4183,47 zł.

Z lubuskich powiatów najlepiej w rankingu wypadł sulęciński zajmując 75. miejsce z dochodem 873,02 zł per capita (najzamożniejszy powiat w Polsce osiągnął w 2018 r. dochód w wysokości 1455,44 zł na jednego mieszkańca).

Wśród lubuskich miast na prawach powiatu wciąż od kilku lat awansują Słubice, które w 2018 r. zajęły 14. miejsce w Polsce z dochodami samorządu 4037,53 zł na jednego mieszkańca. Pierwsze miejsce zajęły dolnośląskie Polkowice z dochodem 6950,52 zł per capita.

Wśród gmin z reprezentantów województwa lubuskiego najlepiej wypadła gmina Bobrowice zajmując 52. miejsce z dochodem 4650,17 zł per capita.

Do pobrania:

Bogactwo samorządów. Ranking dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Generuj PDF Generuj dokument Word