Aktualności

Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON 2020


W Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju został uruchomiony Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej).

Celem Programu jest wzmocnienie efektywności polityki spójności UE oraz innych polityk sektorowych i programów finansowych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz wspieranie realizacji Strategii Europa 2020 poprzez opracowywanie, rozpowszechnianie i promocję danych terytorialnych dotyczących całego obszaru 28 państw członkowskich UE oraz czterech państw partnerskich: Islandii, Liechtenstein, Norwegii i Szwajcarii.

W ramach programu ESPON prowadzone są badania i analizy, których efektem są raporty, bazy danych i internetowe narzędzia umożliwiające porównanie terytoriów na wielu poziomach agregacji oraz sprawdzenie, jakie efekty przynoszą konkretne polityki europejskie. Dotychczasowymi produktami realizacji programu ESPON są m.in.: baza danych statystycznych, system monitoringu terytorialnego basenu morzą bałtyckiego, porównywarka miast, europejski system monitoringu terytorialnego, wskaźniki funkcjonalne, interaktywny atlas danych i wiele innych.

W ramach programu oferowane są różnego rodzaju projekty, z których korzystać mogą

  • europejscy decydenci, w szczególności w obszarze polityki spójności
  • decydenci na poziomie krajowym oraz praktycy odpowiedzialni za spójność terytorialną, europejską współpracę terytorialną, strategie makroregionalne, przygotowanie i implementację polityki spójności a także innych ważnych polityk na poziomie krajowym
  • instytucje odpowiedzialne za implementację europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz przygotowywanie cyklicznych raportów
  • regionalni i lokalni decydenci i praktycy odpowiedzialni za rozwój terytorialny i planowanie i/lub zaangażowani we współpracę transgraniczną, międzynarodową i makroregionalną
  • organizacje promujące różne regionalne/miejskie zainteresowania na poziomie europejskim
  • akademicy, badacze i studenci
  • sektor prywatny i szerzej społeczeństwo europejskie.

Zadaniem Punktu Kontaktowego są działania informacyjno – promocyjne oraz upowszechnianie wiedzy gromadzonej przez ESPON, w tym powiadamianie środowiska administracyjnego, naukowego i akademickiego o aktualnie prowadzonych naborach projektowych oraz wydarzeniach.
Informacje o Programie ESPON2020 i aktualnie prowadzonych projektach dostępne są na stronach:

Wszelkie pytania i sugestie można kierować na adres: espon@miir.gov.pl lub bezpośrednio do opiekuna punktu kontaktowego Agaty Koziej-Frączkiewicz: agata.koziej-fraczkiewicz@miir.gov.pl, tel.: 22 522 56 91.


 

Generuj PDF Generuj dokument Word