Aktualności

Stan środowiska w województwie lubuskim


Raport opublikował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Opracowanie stanowi kolejny element cyklicznego informowania społeczeństwa o stanie środowiska w naszym województwie i o zmianach w nim zachodzących, a także o problemach ekologicznych w latach 2016-2017.

Raport kompleksowo ocenia stan środowiska skupiając się na opisie i ocenie jakości powietrza, wód jezior i rzek, hałasu, czy badaniach pól elektromagnetycznych.

Jak wynika z raportu w województwie lubuskim mamy problem zanieczyszczeń pyłowych – pyłem zawieszonym PM10 i zawartymi w nim arsenem i benzo(a)pirenem. Problem ten nasila się w sezonie grzewczym (jesień-zima-wiosna). W przypadku zanieczyszczenia pyłem PM10 oraz benzo(a)pirenem na jakość powietrza wpływ mają nasze lokalne działania, natomiast zanieczyszczenie arsenem związane jest z powietrzem napływającym z terenów ościennych. W okresie letnim pojawiają się problemy z wysokimi stężeniami ozonu. Wielkim atutem jest fakt, że lubuskie jest najbardziej zalesionym województwem w Polsce, co odgrywa ogromną rolę w kwestii zanieczyszczenia powietrza. Lasy są nie tylko fabryką tlenu, ale poza tym mają kolejną bardzo istotną funkcję ekologiczną – zdolność do oczyszczania powietrza. Jednak poziom zanieczyszczeń występujących w powietrzu zależy w głównej mierze od ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do środowiska. Inne ważne czynniki, które mają wpływ na jakość powietrza to topografia terenu oraz warunki meteorologiczne. Głównym winowajcom odpowiedzialnym za poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza w województwie lubuskim jest człowiek – emisja antropogeniczna, w szczególności tzw. emisja niska z palenisk domowych oraz emisja komunikacyjna. Należy pamiętać, iż rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie województwa nie jest równomierny. Największe ilości zanieczyszczeń pyłowych emitowane są z obszarów powiatów gęsto zaludnionych i uprzemysłowionych (m. Zielona Góra, m. Gorzów Wielkopolski, żarski, zielonogórski, międzyrzecki, świebodziński i gorzowski). Dlatego, mimo iż tylko na 3% powierzchni województwa występują przekroczenia benzo(a)pirenu, to aż 41,5% ludności narażone jest na jego ponadnormatywne stężenia.

Z opracowania możemy dowiedzieć się. że  jeziorami województwa lubuskiego, które charakteryzują się wodami bardzo dobrej jakości są: Głębokie k. Międzyrzecza, Lubikowskie, Radęcino, Ostrowica, Malcz Północny oraz Wilkowskie (Wilkowo). Jeziora posiadające wody złej jakości to: Wielkie (Wielicko), Wielgie (Dobiegniewskie), Wojnowskie Wschodnie, Lubinieckie (Poznańskie), Wielkie Obrzańskie, Kursko, Rudno oraz Bukowieckie (Borowy Młyn).

Zgodnie z raportem o stanie środowiska w województwie lubuskim III runda mapowania akustycznego zakończyła się w 2017 r. W województwie lubuskim mapy wykonane zostały dla: miast Gorzów Wlkp. i Zielona Góra, 38 odcinków dróg krajowych i 5 odcinków płatnej autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl, jednej linii kolejowej o całkowitej długości 0,649 km. Z wykonanych opracowań wynika, że na terenie miast Gorzów Wlkp. i Zielona Góra, występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Największym źródłem hałasu w miastach jest komunikacja, w szczególności transport drogowy.

Według opracowania region województwa lubuskiego, ze średnią roczną temperaturą osiągającą około 9°C, należy do najcieplejszych w kraju. Na obszarze województwa (jak i w całym kraju) obserwowany jest w ostatnich 25-30 latach wzrost temperatury powietrza, którego intensywność jest porównywalna z notowaną dla innych regionów. Średnia obszarowa suma opadów atmosferycznych wynosi 586 mm i jest nieznacznie niższa od średniej dla całego kraju. Należy jednak podkreślić dość duże zróżnicowanie opadów na terenie województwa (od około 530 mm do niemal 700 mm na południu), które wzrastają na obszarach wyżej wyniesionych. Sumy opadów nie wykazują trwałych tendencji zmian, jednak zaznaczają się one w strukturze opadów – w ostatnich latach zwiększyła się dość wyraźnie na niektórych stacjach frekwencja dni z wysokimi sumami opadów (≥10 mm). W zakresie warunków wietrznych najczęściej notowany jest wiatr z sektora zachodniego, zaś średnia prędkość wiatru jest porównywalna do stwierdzonej dla innych nizinnych obszarów Polski.

Więcej informacji znajduje się w raporcie Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2016-2017, który jest dostępny tutaj


 Źródło: http://www.zgora.pios.gov.pl

Generuj PDF Generuj dokument Word