Aktualności archiwalne

Aktualności

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa lubuskiego w 2017 r.

Publikacja przygotowana przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, emerytur i rent, cen, budownictwa mieszkaniowego, produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, wyników finansowych przedsiębiorstw oraz rolnictwa. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a niektóre także w relacji do przeciętnych wielkości krajowych.

<< <  Strona 2 z 7  > >>