Aktualności

Lubuski Przegląd Regionalny 2019

Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne i Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przygotowały wspólnie kolejną edycję Przeglądu Regionalnego. Opracowanie zawiera charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego za 2018 rok, z odniesieniem do trzech poprzednich lat. W materiale wykorzystano dane statystyki publicznej oraz materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Badania nad suszą. Alarmujące czerwone plamy na mapie Polski

Zestawienie, które powstało na bazie analizy danych z ostatnich trzech dekad wskazuje, że ponad 1/3 terenu Polski zagrożona jest suszą hydrogeologiczną. Na obszarach bardzo lub skrajnie zagrożonych znajduje się m.in. pogranicze województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, a także część Wielkopolski, Dolnego Śląska i województwa lubuskiego.

Rada Ministrów przyjęła Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030

Zwiększenie spójności rozwoju kraju, wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie to główne cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), przyjętej przez rząd 17 września br. Dokument ten zastąpił obowiązującą dotychczas „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”.

<< <  Strona 2 z 17  > >>