Aktualności

Konsultacje otwarte projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030

Masz szansę wpłynąć na rozwój województwa! Chcesz wiedzieć co zmieni się w regionie w najbliższej przyszłości, jaki ma być kierunek jego rozwoju, na jaką pomoc samorządu mogą liczyć mieszkańcy, co planują władze regionu? Weź udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 – 22 stycznia w Zielonej Górze i 24 stycznia w Gorzowie Wlkp. Czekamy na Twój głos, na Twoje pomysły i uwagi!

Lubuski Przegląd Regionalny 2019

Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne i Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przygotowały wspólnie kolejną edycję Przeglądu Regionalnego. Opracowanie zawiera charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego za 2018 rok, z odniesieniem do trzech poprzednich lat. W materiale wykorzystano dane statystyki publicznej oraz materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Strona 1 z 19  > >>