Ochrona i promocja zdrowia

Jednym z głównych czynników wspierających rozwój społeczno-gospodarczy jest dobry stan zdrowia ludności. Poprawa poziomu zdrowia wpływa pozytywnie na wzrost gospodarczy i ogólny dobrobyt. Ramy programowe polityki ochrony zdrowia w województwie lubuskim zostały określone w Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020.
 
Ważnym elementem ochrony zdrowia obok profilaktyki jest dostępność do opieki medycznej uwarunkowanej w dużej mierze ilością pracowników medycznych.  Pod tym względem województwo lubuskie nie wypada korzystnie, wobec czego w trosce o mieszkańców regionu podjęte zostały działania, których zwieńczeniem jest utworzenie wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Priorytetami samorządu, obok kształcenia kadry lekarskiej są także:
  • Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych.
  • Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowi.
  • Zwiększenie bezpieczeń stwa zdrowotnego społeczeństwa.
  • Promocja zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców województwa lubuskiego.
  • Zmniejszenie nierówności w zdrowiu.
 

Aktualności

Wydatki JST na ochronę zdrowia

4. miejsce dla województwa lubuskiego w rankingu ogólnym dotyczącym wydatków JST na ochronę zdrowia, opublikowanym przez pismo samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA. Analiza wydatków województw w zakresie ochrony zdrowia objęła pięć czynników (rankingi cząstkowe), które stały się bazą do rankingu ogólnego, a mianowicie: I wydatki na medycynę pracy (1. miejsce dla województwa lubuskiego); II działalność fakultatywna (1. miejsce), III wydatki na ochronę zdrowia (6. miejsce); IV wydatki na lecznictwo ambulatoryjne i psychiatryczne (8. miejsce); V aktywność inwestycyjna (16. miejsce).

Strona 1 z 2  > >>