Aktualności

Lubuska kultura w 2013 roku


W Lubuskiem znajdują się 3 953 zabytki nieruchome, 375 zabytków ruchomych, 253 biblioteki publiczne, 2 Pomniki Historii, 2 parki kulturowe, a wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2013 roku wyniosły w województwie 158,3 mln zł – takie m.in. dane znajdziemy w opublikowanym w grudniu ub. roku opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego „Kultura w 2013 roku”.

Pod względem liczby obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwo lubuskie plasuje się na 7 miejscu w Polsce – ogółem jest ich 3 953, w tym najwięcej z nich stanowią domy mieszkalne (2 005 obiektów) oraz obiekty sakralne (548 obiektów). Region posiada również 539 zabytków archeologicznych (5. miejsce w kraju), w tym 350 osad/obozowisk, 90 grobów/cmentarzysk i 44 grodziska. W Lubuskiem znajdują się również 2 parki kulturowe („Dolina Trzech Młynów” w Bogdańcu oraz Grodzisko w Wicinie) oraz 2 obiekty uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii: poaugustiański zespół klasztorny w Żaganiu oraz Park Mużakowski w Łęknicy, będący jednocześnie jedynym (spośród 27 w Polsce) lubuskim obiektem umieszczonym na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Pod względem liczby bibliotek publicznych, muzeów wraz z oddziałami muzealnymi, galerii i salonów sztuki, teatrów i instytucji muzycznych oraz szkół artystycznych region plasuje się na przedostatnim miejscu w kraju, natomiast pod względem wielkości nakładu wydanych gazet i czasopism – na drugim. Lubuskie ma najmniejszą w kraju liczbę kin stałych oraz domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic.

Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w strukturze wydatków zarówno budżetu państwa jak i samorządów terytorialnych zmalał w porównaniu z 2012 r. Wydatki te w budżetach samorządów terytorialnych (łącznie z dotacjami i subwencjami z budżetu państwa oraz transferami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) wyniosły 6 887,8 mln zł, co stanowiło 3,7% ogólnych wydatków z budżetów samorządowych. W lubuskim w 2013 r. wydatki te wyniosły 158,3 mln zł i były najniższe w kraju.

Aby zobaczyć całą publikację "Kultura w 2013 r. kliknij tutaj.

Generuj PDF Generuj dokument Word