Aktualności

Spis kultury samorządowej


Resort kultury przedstawił nowy wykaz samorządowych instytucji kultury. Znalazło się w nim 375 jednostek, w których dyrektorzy wybierani są w drodze konkursu. Ministerstwo kultury przygotowało projekt rozporządzenia zawierającego uaktualniony wykaz samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu. W porównaniu do wykazu z 2012 r. nowy zawiera o 8 jednostek więcej.

Znalazło się w nim łącznie 375 instytucji uszeregowanych w tych samych co poprzednio 10 kategoriach. Jest wśród nich: 51 bibliotek, 50 domów i ośrodków kultury, centrów kultury i sztuki, 27 filharmonii, orkiestr symfonicznych i kameralnych, 39 galerii, biur wystaw artystycznych oraz ośrodków i centrów sztuki, 110 muzeów, 48 teatrów dramatycznych, 25 teatrów lalkowych, 8 teatrów muzycznych i operetkowych, 14 teatrów operowych i tańca oraz – tak jak poprzednio – trzy instytucje kultury umieszczono w kategorii nazwanej „Inne instytucje”.

Jak tłumaczy resort kultury zmiany są potrzebne z uwagi na konieczność aktualizacji listy. Od ostatniego rozporządzenia minęło już ponad 2 lata, a w tym czasie niektóre instytucje kultury przestały funkcjonować z powodu połączenia z inną instytucją kultury.

Ponadto nazwy niektórych instytucji z nich zostały zmienione przez ich organizatorów. Dodatkowo, jak tłumaczy ministerstwo, konieczne jest było uzupełnienie listy o instytucje, które ze względu na zakres i charakter prowadzonej działalności stały się znaczące dla kultury narodowej.

Generuj PDF Generuj dokument Word