Aktualności

Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2019 – ranking innowacyjności regionów


Ranking innowacyjności regionów jest rozwinięciem europejskiego rankingu innowacyjności, oceniającym poziom innowacji europejskich regionów na podstawie wybranych wskaźników. RIS 2019 porównuje 238 regionów z 23 krajów UE oraz z Norwegii, Serbii i Szwajcarii. Dane dla Cypru, Estonii, Łotwy, Luksemburga i Malty są ujęte na poziomie kraju.

RIS 2019 jest narzędziem porównawczym bazującym na 18 wskaźnikach (m.in. kształcenie ustawiczne, małe i średnie przedsiębiorstwa  z innowacyjnymi produktami lub procesami, wnioski o rejestrację wzoru, wnioski patentowe, zatrudnienie w przemyśle „medium/high-tech” i w usługach wysokich kompetencji), mogących posłużyć jako doskonałe uzupełnienie analiz ekonomicznych, biznesowych i społecznych.

Jak wynika z najnowszego rankingu najbardziej innowacyjne regiony zlokalizowane są w najbardziej innowacyjnych krajach.  Najbardziej innowacyjnym regionem w UE jest region Helsinki-Uusima w Finlandii. Tuż za nim plasuje się Sztokholm (Szwecja) i Hovedstaden (Dania). Najbardziej innowacyjnym regionem w Europie jest Zurych (Szwajcaria). Regionalne centra innowacyjności istnieją także w krajach określanych jako umiarkowani innowatorzy: Praga w Czechach, Kreta w Grecji oraz Friuli-Venezia Giulia we Włoszech.

Polska, podobnie jak Czechy, Słowacja, Litwa i Łotwa, należy do grupy umiarkowanych innowatorów. Na tle kraju wybijającym się regionem jest miasto stołeczne. Ogólna innowacyjność wśród polskich regionów w latach 2011-2017 najbardziej wzrosła w Małopolsce i na Podkarpaciu, natomiast spadła w województwie warmińsko-mazurskim. W Lubuskiem zanotowano co prawda wzrost, jednak wyniósł on tylko 0,9 %. W ogólnej klasyfikacji nasz region w 2019 r. uplasował się na 222 miejscu (w 2017 r. było to miejsce 210).  Co pocieszające, nasz region znalazł się w tzw. „Top 40 regions” w zakresie liczby wniosków o rejestrację wzoru zgłoszonych do EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) w przeliczeniu na miliard PKB.

Ze szczegółami RIS 2019 można zapoznać się tutaj.

Generuj PDF Generuj dokument Word