Aktualności

Trwają konsultacje KE nt. Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T służące do rewizji TEN-T


Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej (DG MOVE) otworzyła konsultacje publiczne dotyczące Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T.

Polityka TEN-T jest kluczowa dla promowania swobodnego przepływu towarów, usług i obywateli w całej UE. Odgrywa ona zasadniczą rolę w zwiększaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej między wszystkimi państwami członkowskimi i ich regionami, jak również poza UE. Globalne przepływy transportowe zmieniają się pod względem wielkości i kierunku, a cały system transportowy przechodzi gruntowną transformację związaną z cyfryzacją oraz czystą, opartą na sieci i autonomiczną mobilnością. Wykorzystanie infrastruktury i jej efektywność, poprawa koncepcji mobilności oraz nowe aspekty społeczne w transporcie będą odgrywać kluczową rolę w tej transformacji; przy czym konieczna jest ściślejsza współpraca między państwami członkowskimi i wieloma innymi podmiotami – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi.

Konsultacje posłużą do przeprowadzenia rewizji TEN-T (w tym korytarzy sieci bazowej i komplementarnej), którą zgodnie z rozporządzeniem z 2011  Komisja Europejska jest zobligowana przeprowadzić do 2023 r.

Komisja dokona przeglądu wdrażania sieci bazowej, oceniając: zgodność z przepisami dotyczącymi TEN-T, postępy we wdrażaniu, zmiany w przepływach pasażerów i towarów, zmiany w krajowych inwestycjach w infrastrukturę transportową oraz konieczność wprowadzenia zmian. Poprzez uruchomione konsultacje Komisja Europejska rozpoczyna  proces kompleksowego przeglądu, uwzględniający takie kwestie jak normy i wymogi infrastrukturalne, narzędzia wdrażania czy różne aspekty sieci kompleksowej, a także środki miękkie.

Polityka TEN-T przynosi bezpośrednie korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim przez zwiększenie dostępności i umożliwienie łączności, dlatego potrzebne są szeroko zakrojone konsultacje ze społeczeństwem na temat wyników, niedociągnięć i możliwych perspektyw obecnej polityki TEN-T.

Aby wziąć udział w konsultacjach publicznych należy wypełnić do 17 lipca br. kwestionariusz online.


Więcej informacji o konsultacjach oraz kwestionariusz znajdą się na stronie KE:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847/public-consultation_pl

Źródło: http://www.ec.europa.eu

Generuj PDF Generuj dokument Word