Aktualności

Bank Dobrych Praktyk Samorządowych


Warsaw Enterprise Institute, we współpracy z Pismem Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, opracował „Bank dobrych praktyk samorządowych”, prezentujący najlepsze, innowacyjne i warte naśladowania rozwiązania samorządowe poprawiające życie mieszkańców.

Raport jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych ze środowiskiem biznesu, przedstawicielami samorządu, społeczności lokalnej i ekspertów. Przedstawia kilkanaście przykładów rozwiązań, zastosowanych przez polskie samorządy w różnych obszarach: demografii (bony wychowawcze i „Działka dla młodych” w Nysie, grodziska i częstochowska karta dużej rodziny), edukacji (program Młodzi w Łodzi, system edukacji w gminie Hanna), transportu publicznego (inteligentny system zarządzania ruchem w Gliwicach, inteligentny system transportowy w Rzeszowie), nowych technologii (platforma informacyjno-płatnicza i system zarządzania wodą SmartFlow we Wrocławiu, platforma e-Urząd w Legnicy, system zarządzania oświetleniem w Szczecienie), finansów (zrównoważona polityka budżetowa w Świdniku, system niskich podatków w Radomyślu Wielkim), partycypacji obywatelskiej (platforma „Vox Populi” w Łodzi, projekt „Otwarty Gdańsk”, Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115), ochrony środowiska (urządzenia do segregacji odpadów w Wieluniu, popularyzacja pszczelarstwa miejskiego w Warszawie).

Prezentowane rozwiązania mają charakter unikalny i - jakkolwiek część z nich została bezdyskusyjnie przyjęta przez lokalne środowiska opiniotwórcze jako dobre rozwiązania - są wśród nich także projekty budzące do dziś kontrowersje.

W opracowaniu zawarto także rekomendacje dla przyszłych samorządowców, m.in.: wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, zamiast konkurowanie z nią poprzez spółki miejskie, traktowanie interesariuszy jak klientów administracji, a nie jej petentów, wspomaganie rządu w polityce demograficznej, szukanie sposobów na zwiększenie konkurencyjności w dziedzinie edukacji, wdrażanie systemu inteligentnego zarządzania ruchem, korzystanie z nowych technologii w celu poprawy jakości usług publicznych i zmniejszenia biurokracji, unikanie nadmiernego deficytu, mądra redukcja zadłużenia, wprowadzenie polityki jawności, zdroworozsądkowa polityka ekologiczna.

Pełny raport dostępny jest TUTAJ

Generuj PDF Generuj dokument Word