Aktualności

Program Copernicus


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z dynamicznym rozwojem technik satelitarnych i ich zastosowań w różnych dziedzinach gospodarczych i społecznych, we współpracy z firmą Creotech Instruments, liderem konsorcjum programowego, realizuje program „Copernicus Relay”, poprzez organizację dedykowanych warsztatów z wykorzystania danych satelitarnych. Copernicus jest programem Unii Europejskiej, koordynowanym przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i innymi europejskimi instytucjami

Jego celem jest dostarczanie informacji o Ziemi, pochodzących z floty satelitów Sentinel oraz rozwijanie serwisów informacyjnych opartych na satelitarnych obserwacjach Ziemi i danych in situ. Serwisy dostarczają użytkownikom wiarygodnych i precyzyjnych informacji w sześciu głównych obszarach tematycznych: monitorowanie środowiska lądowego (Land Monitoring), monitorowanie środowiska morskiego (Marine Environment Monitoring), monitorowanie stanu atmosfery (Atmosphere Monitoring), sytuacje kryzysowe (Emergency Management), bezpieczeństwo (Security) oraz zmiany klimatu (Climate Change).

Dnia 28 września 2018r. w ramach programu, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyły się warsztaty „Zastosowanie i wykorzystanie zobrazowań satelitarnych i przestrzennych”. Głównym celem warsztatów była popularyzacja praktycznych zastosowań danych satelitarnych, prezentacja technik ich przetwarzania i nowych aplikacji, szczególnie w kontekście użytkowania europejskiej platformy Data and Information Access Services, która powstała na potrzeby programu Copernicus. Warsztaty adresowane były do przedstawicieli powiatów oraz jednostek wojewódzkich zajmujących się geodezją i planowaniem przestrzennym.

Generuj PDF Generuj dokument Word