Aktualności

Lubuski rynek pracy


Sytuacja na lubuskim rynku pracy w latach 2016-2018 poprawiła się zdecydowanie. Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2016 roku wynosiła 11,1%, a na koniec I kwartału 2018 roku wyniosła 6,9%. Porównajmy też liczby: na koniec marca 2016 roku – 36.968 osób bezrobotnych, na koniec I kwartału 2018 roku – 24.866.

Dobra koniunktura przekłada się także na wzrost liczby ofert pracy. W 2017 roku do powiatowych urzędów pracy lubuscy pracodawcy zgłosili 56.604 ofert pracy. To jest o około 5 tysięcy więcej niż w roku 2016. W I kw.  2018 oferowali poprzez urzędy pracy już 14.278 wakatów.

Sytuacja poprawia się we wszystkich powiatach. Największą dynamikę spadku  w marcu miał powiat strzelecko - drezdenecki – 10,5%.  W dwóch powiatach liczba bezrobotnych jest mniejsza niż tysiąc. Pierwszy to powiat słubicki, gdzie było 559 bezrobotnych, drugi zaś to powiat sulęciński – gdzie odnotowano 855 bezrobotnych.

Prezentacje do pobrania opracowane przez WUP w Zielonej Górze:

- Meldunek „Sytuacja na lubuskim rynku pracy”

- „Sytuacja na lubuskim rynku pracy na koniec marca 2018 roku według powiatów

Według danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze w 2017 r., ogółem 443 tys. Lubuszan w wieku od 15 lat było aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia wg BAEL - Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2017 r. wyniosła w województwie lubuskim 3,4% (w 2016 r. – 4,7%).

Prezentacja do pobrania opracowana przez US w Zielonej Górze:

- „Ludność i rynek pracy w województwie lubuskim w 2017 r.

 

Źródło:

http://wup.zielona.gora.sisco.info/

Generuj PDF Generuj dokument Word