Aktualności

Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.


Jak będzie wyglądał nasz region w przyszłości? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego. Dokument został przyjęty 23.04.2018 r. przez radnych sejmiku województwa.

Plan prezentuje obszary wymagające strategicznej interwencji i wskazuje inwestycje do realizacji. Mowa tu np. o prawidłowym wykorzystaniu potencjału regionu w zakresie gospodarki energetycznej, czy też wskazaniu stref rozwoju turystyki.

Obszar województwa lubuskiego podlega ciągłym zmianom pod względem gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym. Zmieniające się uwarunkowania wymagają aktualizacji polityki przestrzennej. Ustalenia planu stanowią podstawę do opracowywania innych dokumentów planistycznych na szczeblu wojewódzkim oraz gminnym. Dokument określa działania, które w optymalny sposób pozwolą wykorzystać potencjał społeczny, kulturowy, środowiskowy i gospodarczy regionu.

Do pobrania:

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (streszczenie)

Plan Zagospodarowania Przestrzennego MOF OW Gorzów Wlkp

Plan Zagospodarowania Przestrzennego MOF OW Zielona Góra

Generuj PDF Generuj dokument Word