Aktualności

Lubuski barometr zawodów


W efekcie dokonanej oceny na poziomie województwa lubuskiego w grupie zawodów deficytowych znalazło się 46 zawodów, natomiast w kategorii zrównoważonych – 114 zawodów. Żaden zawód nie został określony jako nadwyżkowy.

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.
Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).
Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Lista zawodów deficytowych dla województwa lubuskiego za rok 2017 obejmuje 46 ze
167 pozycji z listy zawodów przyjętych do badania. Podobnie jak w roku ubiegłym w tej grupie znalazły się zarówno profesje wymagające wykształcenia wyższego, jak i te o niskich wymaganych kwalifikacjach.
Ze względu na zróżnicowanie pod względem wymaganych kwalifikacji zawody zostały pogrupowane w 8 kategorii.
Branża budowlana to: betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze, dekarze i blacharze budowlani, inżynierowie budownictwa, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy do robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, spawacze, ślusarze i tapicerzy.
Branża transportowa obejmuje blacharzy i lakierników samochodowych, diagnostów samochodowych, kierowców autobusów, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz mechaników samochodowych.
Branża gastronomiczna to cukiernicy, kelnerzy i barmani, kucharze, piekarze, pomoce kuchenne, szefowie kuchni.
Branża medyczna to lekarze, pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci i masażyści oraz psycholodzy i psychoterapeuci.
Branża techniczno-przemysłowa obejmuje elektryków, elektromechaników i elektromonterów, krawców i pracowników, produkcji odzieży, magazynierów, operatorów obrabiarek skrawających oraz robotników obróbki drewna.
Branża usługowa to fryzjerzy, kosmetyczki, sprzedawcy i kasjerzy.
Branża finansowa to pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości oraz samodzielni księgowi.
Pozostałe zawodowy deficytowe związane są z edukacją (nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli) oraz o charakterze pracy socjalnej/opiekuńczej (opiekunowie osoby starszej i niepełnosprawnej, pracownicy socjalni).

Więcej informacji na stronie https://barometrzawodow.pl/strona-glowna/o-badaniu

Do pobrania:

Lubuski barometr zawodówGeneruj PDF Generuj dokument Word