Aktualności

Konsultacje społeczne raportu nt. realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło konsultacje społeczne raportu Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018.

Raport zostanie zaprezentowany podczas pierwszego przeglądu wdrażania przez Polskę Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Agendzie 2030 ONZ, który odbędzie się w lipcu 2018 r.

W projekcie dokumentu w sposób syntetyczny przedstawiono krajowe priorytety realizacji wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju, wskazując na najważniejsze działania i projekty strategiczne, jak również prezentując przykłady dobrych praktyk na rzecz realizacji SDGs. W raporcie zawarto również opis mechanizmu instytucjonalnego na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków koordynacji i wdrażania celów na szczeblu krajowym, jak również opis pozycji wyjściowej Polski na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Konsultacje trwają do 27 kwietnia br.

Opinię nt. raportu można wyrazić poprzez poniższy formularz:

Formularz konsultacji społecznych ws. raportu nt. realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

Do pobrania:
Raport: Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018
Aneks statystyczny: Wskaźniki monitorujące krajowe priorytety

Źródło: https://www.mpit.gov.pl

Generuj PDF Generuj dokument Word