Aktualności

Rocznik Kultury Polskiej 2017


Narodowe Centrum Kultury opublikowało drugi numer „Rocznika Kultury Polskiej”, powstałego dzięki współpracy wielu środowisk i instytucji kultury. Opracowanie jest zbiorem tekstów przygotowanych przez autorów reprezentujących różne dziedziny kultury, przedstawia również założenia polityki kulturalnej na 2018 rok. Czego dowiemy się z rocznika o lubuskiej kulturze?

W naszym województwie funkcjonuje 81 (czyli najmniej w Polsce) placówek kultury, do których zaliczono centra, domy, ośrodki kultury, kluby i świetlice, ale jednocześnie placówki te wypracowały najwyższy w kraju wskaźnik dotyczący organizacji imprez przez 1 placówkę (85 imprez w ciągu roku). Na dzień 30.06.2017 r. lubuskie posiada łącznie 11 597 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z czego 4490 stanowią zabytki nieruchome (w tym najwięcej mieszkalnych – 2442 i sakralnych – 554), 6568 - zabytki ruchome (w tym najwięcej - 5 705 - to wyposażenie świątyń) oraz 539 – zabytki archeologiczne (w tym najwięcej – 374 - to osady i obozowiska). Samorządowe wydatki na kulturę per capita wyniosły w lubuskim 160 zł w 2016 r. (10. miejsce w kraju), a w 2017 r. (dane wg planów finansowych) – 202 zł.

To tylko niektóre z informacji zawartych w roczniku. Poszczególne teksty w nim zawarte poruszają problematykę wielu dziedzin kultury, w tym obszarów nowych, nie poddawanych wcześniej głębszym analizom, a związanym z powszechną informatyzacją i przeniesieniem aktywności kulturalnej w obszar internetu. Odpowiedzią na najnowsze trendy jest m.in. digitalizacja zbiorów – w 2016 r. usługę dostępu do katalogów on-line oferowało już blisko 2/3 bibliotek w Polsce (głównie pedagogicznych, naukowych i publicznych. Jednocześnie zarejestrowano o 1/3 więcej zrealizowanych przez użytkowników bibliotek sesji w stosunku do roku poprzedniego (najwięcej w bibliotekach naukowych). Podobnie muzea - spośród instytucji, które odpowiedziały na pytanie o przebieg prac digitalizacyjnych w zakresie wykonania dokumentacji wizualnej zbiorów 63% zadeklarowało prowadzenie takich działań w roku 2016. Ciekawostką odnośnie muzeów jest także stały przyrost liczby muzeów zakładanych przez osoby fizyczne. Rozwój nastąpił także w zakresie informatyzacji mediów. W ostatnich latach dynamicznie rozwinęły się serwisy internetowe stacji telewizyjnych i rozgłośni radiowych, które bardzo szybko zdobyły popularność wśród użytkowników i zyskały wysoką rangę wśród regionalnych źródeł informacji.
Dobrze miewa się także film i teatr. Pierwsze dziesięć miesięcy 2017 roku dla polskiej kinematografii to prestiżowe sukcesy międzynarodowe, a także szeroka dystrybucja naszych produkcji za granicą. Polskie filmy były pokazywane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach filmowych, a nasi twórcy filmowi odbierali nagrody m.in. w Berlinie, Cannes i Wenecji. W 2016 roku sprzedaż biletów na polskie filmy osiągnęła nienotowany od wielu lat wynik - na rodzime produkcje sprzedano 13 mln biletów, co stanowiło 24,96% udziału w rynku. Rekordowa okazała się również całkowita frekwencja kinowa, która wyniosła ponad 52 mln widzów, a wpływy z biletów osiągnęły poziom 967,5 mln złotych.
W teatrach publicznych na afiszach w sezonie 2015/2016 znalazło się łącznie 2560 tytułów, które zagrano 29 286 razy, a spektakle te obejrzało 6 311 411 widzów, czyli aż o 614 928 osób więcej niż w poprzednim sezonie.

W roczniku znajdziemy również ciekawe informacje m.in. o kondycji polskiej branży gier, a także roli i miejscu Youtube’a w polskiej kulturze.  

Do pobrania:
Rocznik Kultury Polskiej 2017

Generuj PDF Generuj dokument Word