Aktualności

Lubuskie na rzecz silnej polityki spójności w UE


Z uwagi na brexit i potrzebę finansowania przez UE nowych priorytetów, takich jak obrona, bezpieczeństwo i kontrola granic zewnętrznych, istnieje ryzyko obcięcia środków finansowych na politykę spójności w następnym długoterminowym budżecie UE lub w jej wieloletnich ramach finansowych, które wyznaczają progi wydatków UE na okres po 2020 roku.

Aby tego uniknąć i podnieść świadomość na temat niezbędnej roli polityki spójności, następujące główne stowarzyszenia regionów i miast zainicjowały w październiku zeszłego roku sojusz #CohesionAlliance: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzenie Regionów Europy (AER), Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE), Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), EUROCITIES oraz Europejski Komitet Regionów.

Członkowie sojuszu postulują, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się silniejsza, bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej. Do tej pory wydane przez sojusz oświadczenie zostało podpisane przez ponad 4000 indywidualnych sygnatariuszy, jak również przedstawicieli 100 regionów, 70 miast i gmin, 50 stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych, 30 stowarzyszeń sektorowych w UE oraz 40 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jego sygnatariuszem jest też Województwo Lubuskie.

Więcej informacji na stronie Europejskiego Komitetu Regionów:

http://cor.europa.eu/pl/news/Pages/cutting-regional-funds-is-a-risk-to-europes-future.aspx

Generuj PDF Generuj dokument Word