Aktualności

PKB polskich regionów na tle Europy


Jak wynika z porównania danych statycznych Eurostatu tylko jedno polskie województwo jest powyżej średniej europejskiej.

Najzamożniejszym regionem Unii Europejskiej w 2016 roku okazał się zachodni Londyn Wewnętrzny (z ang. Inner London-West). PKB na mieszkańca wyrażony w PPS (standard siły nabywczej) stanowił tam aż 611 proc. unijnej średniej. W grupie najbogatszych regionów znalazły się także: Luksemburg (257 proc.), południowo-wschodnia Irlandia (217 proc.), Bruksela w Belgii i niemiecki Hamburg (po 200 proc. średniej). Jednakże jak można zauważyć ich wynik jest już wyraźnie gorszy niż regionu zajmującego pierwszą lokatę.

W 19 regionach PKB per capita przekraczało 150 proc. średniej UE: pięć z nich znajduje się w Niemczech, trzy w Wielkiej Brytanii, dwa w Austrii, po jednym w Belgii, Czechach, Danii, Irlandii, Francji, Holandii, Słowacji i Szwecji, a także Wielkie Księstwo Luksemburga.

Najbiedniejszym regionem w UE był bułgarski Severozapaden, gdzie PKB na mieszkańca w PPS to zaledwie 29 proc. średniej unijnej. Przedostatnie miejsce rankingu zajmuje francuska Majotta (33 proc. średniej). Kolejne to Severen Tsentralen i Yuzhen Tsentralen w Bułgarii (oba 34 proc.) i Nord-Est w Rumunii (36 proc.).

Wśród polskich województw najwyżej sklasyfikowane województwo mazowieckie osiągnęło 109 proc. średniej UE, zajmując wśród 276 regionów 77 pozycję. Najgorzej wypadło województwo lubelskie z PKB na mieszkańca w PPS na poziomie 47 proc. średniej UE, plasując się na pozycji 263. Następne to województwa podkarpackie i podlaskie (po 48 proc. średniej) oraz świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (po 49 proc. średniej). Lubuskie osiągnęło 57 proc. średniej UE, co dało mu 8 pozycję w kraju (ex aequo z województwem zachodniopomorskim). Nasz region jest tak samo zamożny jak grecka wyspa Kreta
i chorwacki region Jadranska Hrvatska.

Do pobrania:

Raport Eurostat

Generuj PDF Generuj dokument Word