Aktualności

Lubuskie Lato Filmowe na mapie polskich festiwali filmowych


Powstał raport pn. „Festiwale filmowe w Polsce”. Publikacja jest efektem projektu „Wieloaspektowa diagnoza funkcjonowania festiwali filmowych w Polsce”, współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, zrealizowanego przez Fundację Obserwatorium w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS. To pierwsze na polskim rynku tego typu opracowanie dotyczące festiwali filmowych.

Swoje miejsce w raporcie znalazło Lubuskie Lato Filmowe (LLF). Badacze przejrzeli się 45. Festiwalowi organizowanemu w Łagowie przez Klub Kultury Filmowej przy współfinansowaniu m.in. Zarządu Województwa Lubuskiego.
Jak wskazano w raporcie z badania: „Lubuskie Lato Filmowe jest festiwalem filmów, a jednocześnie forum dyskusyjnym, miejscem wymiany doświadczeń z czasu wielkich przemian – w tym również przemian modelu kinematografii. LLF jest nietypowym festiwalem. Zorganizowany skromnie, w pięknej miejscowości wśród lasów i jezior…”

We wnioskach z badania napisano, iż organizatorzy festiwali podkreślają, że ich relacje z władzami samorządowymi są dobre (raczej dobre i bardzo dobre). Na ogół samorządy wspierają wydarzenia finansowo i nawet jeśli organizatorzy narzekają na wysokość dotacji, zwykle zdają sobie sprawę, że o wyższe fundusze jest trudno. W grę wchodzi także wsparcie pozafinansowe. Przychylne nastawienie władz wynika często ze świadomości korzyści (np. wizerunkowych), jakie miejscowość czerpie ze współpracy czy z obecności festiwali: festiwale przyciągają widzów, gości, turystów.

Źródło i raport do pobrania:

http://www.obserwatorium.org.pl/2018/01/31/raport-z-badania-festiwali-filmowych-w-polsce/

Generuj PDF Generuj dokument Word