Aktualności

O przyszłości lubuskiego szkolnictwa wyższego


1 lutego br. odbyły się kolejne Warsztaty Grupy roboczej ds. szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim.

W spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wzięli udział przedstawiciele lubuskich uczelni, departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także miast Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski oraz eksperci Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z Lublina.

Uczestnicy spotkania zapoznali się w wynikami ekspertyzy przeprowadzonej przez niezależny zewnętrzny podmiot tj. Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z Lublina. Eksperci ocenili potencjał lubuskich szkół wyższych w kontekście projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, zbadali oczekiwania kandydatów na studia wyższe z województwa lubuskiego, opinie lubuskich studentów oraz przedsiębiorców.  

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja nt. kierunków rozwoju i możliwych działań w obszarze szkolnictwa wyższego. Rozmowy toczyły się wokół następujących tematów: potencjał organizacyjny lubuskiego szkolnictwa wyższego, kształcenie i systemy wsparcia studentów, rozwój naukowo-badawczy uczelni, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

Uczestnicy zastanawiali się co zrobić by zatrzymać w regionie najzdolniejszych absolwentów? Odpowiedź ma być zawarta w dokumencie programowym Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim, który powstaje w ramach prac Grupy. Dotychczas grupa wypracowała diagnozę szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim oraz scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim w wymiarze pozytywnym i negatywnym.

Do pobrania

Prezentacja Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

Ekspertyza pn. Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w Województwie Lubuskim

Generuj PDF Generuj dokument Word