Aktualności

Posiedzenie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego – Regionalnego Forum Terytorialnego


O potrzebie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego rozmawiali członkowie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego na posiedzeniu 4 grudnia w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze.

– Nasza strategia to taki dekalog, żeby nie powiedzieć katechizm, ale w interpretacji ojca Franciszka. Traktujemy ją bardzo serio i krok po kroku realizujemy – zaznaczyła marszałek Elżbieta Anna Polak, która przewodniczy radzie. Podczas dyskusji dużo czasu poświęcono wskaźnikom badającym innowacyjność regionów.

Tematem przewodnim posiedzenia była ewaluacja SRWL 2020 w kontekście zapisów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów w lutym tego roku. Zawiera ona cele z tzw. Planu Morawieckiego. O tym, czy najważniejszy dokument samorządu województwa określający kierunki rozwoju regionu przystaje do dokumentu rządowego mówił dr hab. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego. – Z analizy wynika, że wizja rozwoju województwa lubuskiego jest wciąż aktualna. Cele zostały dobrze określone, dobrze dopasowane do regionu i odpowiadają celom rządowym. Atutem lubuskiej strategii jest to, że zapisano w niej, jak województwo powinno wyglądać w 2020 roku z perspektywą do 2030 roku – mówił dr W. Dziemianowicz. W rekomendacjach dla samorządu wyliczył:
- podjęcie prac nad aktualizacją strategii
- przyjęcie roku 2030 jako horyzontu czasowego aktualizowanej SWRL
- przyjęcie partycypacyjnego modelu aktualizacji strategii
- ciągłe monitorowanie prac nad aktualizacją KSRR oraz pozostałych strategii horyzontalnych

Maciej Nowicki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWL omówił propozycję nowego systemu zarzadzania krajem. Zwrócił uwagę, że dla regionu najważniejsza jest Zintegrowana Strategia Rozwoju Województwa, która powinna zawierać w sobie zapisy SRWL i Planu Przestrzennego.

Marszałek podkreśliła, że - powinniśmy przystąpić do aktualizacji strategii. Po to robiliśmy ewaluację, żeby sprawdzić, co się udało zrobić i gdzie potrzebne są zmiany. Nie wszystko od nas zależy, dlatego musimy być elastyczni. Rosnące PKB, poprawa stanu gospodarki, spadek bezrobocia, które jest w tej chwili najniższe w historii sprawiły, że chcemy nanieść zmiany w naszym Regionalnym Programie Operacyjnym. Nie będziemy przeznaczać milionów na walkę z bezrobociem, chcemy je przeznaczyć na usługi opiekuńcze i o to wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej.

O szczegółowych zmianach w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020 opowiedziała Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Określiła poszczególne etapy procesu renegocjacji RPO-L 2020 oraz wskazała najważniejsze propozycje zmian.

Pełna informacja: http://lubuskie.pl/news/22337/806/O-rozwoju-regionu-i-innowacjach/d,news-bootstrap

Zdjęcie Krzysztof Kubasiewicz

Generuj PDF Generuj dokument Word